BIOREZONANS

Działanie naszych urządzeń oparte jest na metodzie elektroakupunkturowej diagnostyki i terapii wprowadzonej do medycyny w roku 1953 przez doktora medycyny Reinharda Volla.

Idea wyrosła z pomysłu Anglika Perkinsa aby wykorzystać elektryczność statyczną do wzmocnienia efektu klasycznej chińskiej akupunktury. W latach 40 XX wieku francuski specjalista w dziedzinie akupunktury dr de La Fuye połączył igły z urządzeniem elektrycznym w celu wykorzystania prądu diatermicznego w charakterze dodatkowego oddziaływania terapeutycznego na określone punkty skóry.

W 1952 roku Walter Schmidt z Dachau analizując aktywne biologicznie punkty przy pomocy prądu zmiennego i stałego odkrył, że przy upośledzeniu narządu przewodnictwo na początku zwiększało się, a następnie wskazanie urządzenia malało. W ten sposób odkryty został fenomen „ opadania wskazówki”. Od 1953 roku R. Voll wspólnie z inż. F. Wernerem opracowywał nowe metody diagnostyki i terapii elektroakupunkturą, które skutecznie stosował w swojej praktyce klinicznej. W 1954 roku R. Voll odkrył fenomem indywidualnego „testowania elektropunkturowego” medykamentów i innych specyfików.

Od tego momentu możemy mówić o tzw. „metodzie Volla” w badaniach diagnostycznych. W następnych latach Voll zakłada Międzynarodowe Towarzystwo Elektroakupunktury. „Za szczególne zasługi wobec cierpiącej ludzkości oraz opracowanie metody diagnostyki i terapii alektroakupunkturowej” w 1966 roku R. Voll został uhonorowany złotym medalem przez Papieża Pawła VI , a w 1974 r. nagrodą RFN – medalem Gufalanda. W 1979 roku R. Voll zostaje honorowym prezesem założonego przez siebie „Międzynarodowego Towarzystwa Elektroakupunktury”, rozwija działalność w Centralnym Związku Lekarzy i Niemieckim Towarzystwie Akupunktury.

W czasie swej praktyki Voll napisał i opublikował ponad 1400 prac naukowych, atlasów i podręczników diagnostyki i terapii elektroakupunkturowej. Meta ta jest obecnie stosowana w 34 krajach, w tym w Ameryce północnej i południowej, Europie wschodniej i zachodniej, Skandynawii, Australii, Indiach i Chinach.

Międzynarodowe Towarzystwo Elektroakupunktury metodą Volla zrzesza obecnie ponad 30000 lekarzy różnych specjalizacji, którzy wykorzystując tę metodę rozwijają ją i udoskonalają.

Unikalność i skutecznośc metody polega na połączeniu praktycznej wiedzy Wschodu i Zachodniej szkoły medycyny.

Zainteresowanie lekarzy ta metodą nie jest przypadkowe. Pozwala ona na diagnozowanie przedkliniczne czyli wykrycie choroby, zanim wywoła ona objawy kliniczne a potem ją odpowiednio leczyć. Jest to metoda nieinwazyjna. Pozwala ocenić stopień równowagi w obwodzie drgań elektrycznych wytwarzanych przez narządy i tkanki. Dodatkowo można, testując medykamenty, dobrać preparat nie wywołujący reakcji alergicznej i efektów ubocznych, lecz zapewniający maksymalny skutek terapeutyczny u konkretnego klienta.


ENSO AM SCAN