CENNIK

1. Całościowa ocena stanu funkcjonalnego organizmu i określenie czynnika etiologicznego / urządzenia BIOPHILIA i AM scan /, omówienie wyników, dobór terapii i suplementów

Pierwsza wizyta / czas badania około 2,5 godz. /
200 pln
META-terapia podczas badania 10 pln
2. Wizyta kontrolna    / czas badania około 30 min / 40 pln
META-terapia podczas badania 10 pln
3. META-terapia 20 pln/szt.
4. Sesja sweepera 20 pln/szt.
5. META-terapia + sesja sweepera 30 pln
6. Preparaty Joalis 70 pln
7. Preparaty rezonansowe 30 pln
8. Ocena wpływu suplementów, kosmetyków, lekow / 3 szt/ 10 pln

Cennik obowiązuje od dnia 01.05.2021