BIOREZONANS

Terapie przeprowadzamy:

1. urządzeniem diagnostyczno-terapeutycznym AM SCAN EVBS
2. urządzeniem terapeutycznym SWEEPER
3. urządzeniem Reprinter