PRZYGOTOWANIE DO DIAGNOSTYKI

Zabieg diagnostyki segmentarnej i akupunkturowej jest bezinwazyjny i bezbolesny.

Aby jednak diagnostyka była bardziej wiarygodna i rzetelna prosimy o zastosowanie się do szeregu wymagań:

W przeddzień badania oraz w dniu badania należy powstrzymać się od zażywania leków i suplementów, witamin. To zalecenie nie dotyczy leków niezbędnych, których zaprzestanie przyjmowania mogłoby spowodować nagłe pogorszenie stanu zdrowia np. leków na nadciśnienie, astmę oskrzelową. Leki zażywane od dłuższego czasu nie wpływają istotnie na diagnostykę / oprócz leków hormonalnych i sterydowych/ proszę jednak poinformować o tym fakcie diagnostę.

Przez 3 godziny przed badaniem należy powstrzymać się od napojów tonizujących lub pobudzających typu Redbull, Coca-Colla, kawy, herbaty itp. natomiast posiłek należy spożyć około 1,5 godziny przed wizytą. W miarę możliwości podczas badania nie nosić ubrań i bielizny syntetycznej. Proszę być przygotowanym na udostępnienie gołych stóp, Podczas badania proszę zdjąć wszelkie metalowe przedmioty, biżuterię, okulary, paski, nie ma konieczności zdejmowania protez, telefony komórkowe odkładamy na odległość 2 metrów. Proszę poinformować diagnostę o wszelkich montowanych na stałe w ciele elementach i o przeszczepianych narządach.

W czasie badania pacjent powinien pozostać w gabinecie sam,bez osób towarzyszących. Dzieci w wieku do 3 lat mogą być badane wyłącznie w obecności matki dziecka. Nie wolno palić na dobę przed seansem, o ile nie wywoła to stresu u pacjenta, Przed diagnostyką proszę nie stosować leczniczych i kosmetycznych kremów i maści, W czasie badania proszę powstrzymywać się od rozmów i pytań. Przy diagnostyce segmentarnej stosuje się trzy pary elektrod: czołowe, ręczne i nożne /kontakt poprzez gołe stopy/.